<none>

ACTUS-DB:

نوع دیگری از دوربین اکتوس است که قابلیت استفاده با بک های دیجیتال را دارد. طراحی این بدنه مانند اکتوس نرمال است و بیشتر اجزای به کار رفته در آن ها یکسان می باشد. این بدنه نیز همانند بدنه نرمال وزن و سایز را در کوچکترین حالت ممکن  دارد. با وجود آنکه سایز بک های دیجیتال به طور قابل ملاحظه ای بزرگ تر از دوربین های بدون آینه می باشد، بدنه اکتوس به اندازه کوچکی از بک دیجیتال بلند تر است.