<none>
  • طراحی شده جهت استقاده با بوم های سبک مانند ARTES و V15
  • کنترل اتوماتیک و چرخش ۳۶۰ درجه (تیلت و پن)
  • اتصال به هد به وسیله کابل ۱۰ متری UTP