<none>

Mola Demi 55cm با روکش داخلی نقره‌ای:

شکل‌دهنده‌ی Demi (با روکش داخلی نقره‌ای) نیز از کیفیت ساخت، شکل‌ظاهری و طراحی موج‌دار مشابه دیگر‌ شکل‌دهنده‌ی هم‌نام خود بهره می‌برد. اما می‌توان گفت شباهت این دو رفلکتور در ظاهر آن‌ها خلاصه می‌شود؛ چرا که روکش داخلی نقره‌ای این شکل‌دهنده، تمرکز، کنتراست، گذار سریع از سایه‌ها‌ به های‌لایت‌ها و افت‌نوری نقاط حاشیه‌ای را یک گام دیگر به جلو برده است. هم‌چنین این روکش نقره‌ای سبب کاهش چشم‌گیر دایره‌ی نیم‌سایه‌ی تشکیل شده در پیرامون دایره‌ی نوری می‌شود. لازم به ذکر است که نور این‌ شکل‌دهنده نسبت به نمونه‌ی مشابه با روکش داخلی سفید، سردتر است.