<none>

بیوتی دیش با روکش داخلی نقره‌ای:

زمانی که یک عکاس خواهان نهایت کنتراست باشد، گزینه‌ای بهتر و زیبا‌تر از Mola Sollo در اختیار نخواهد داشت.

روکش داخلی نقره‌ای Sollo سبب می‌شود تا گستره‌ی نور محدود شده و های‌لایت‌های قوی‌تری ایجاد شود و همچنین، اختلاف نوری قسمت‌های نور و سایه، به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می یابد.

درواقع، رفلکتور سخت Sollo کار خود را از جایی آغاز می‌کند که شکل‌دهنده‌ی Setti (شکل‌دهنده‌ی مشابه با روکش داخلی سفید) کار خود را در آن‌جا به پایان می‌رساند.

بدین‌ترتیب Sollo در  موارد کنتراست، گذار سریع از سایه‌ها به های‌لایت‌ها، کارآمد بودن و دمای نوری سرد، یک گام از  Settiجلوتر است.