<none>

میز کوچک کمبو ، ابزاری مناسب و کاربردی برای عکاسان محصول میباشد و بدون گرفتن فضای زیاد در آتلیه شما قرار می گیرد.

ابعاد  صفحه پلکسی : ۱۲۵x70 سانتی متر

ارتفاع جلو میز: ۸۲ سانتی متر

ارتفاع پشت میز: ۱۳۲ سانتی متر