<none>

فیلتر :UV-rodenstock

از آنجا که رنگ این نوع از فیلترها بسیار طبیعی است می توان جهت محافظت از لنز ، تمام مدت روی لنز آن ها را قرار داد که در برابر آلودگی از لنز شما محافظت کند ،این فیلترها به آسانی قابل تمیز شدن می باشند و از ایجاد خش روی لنز جلوگیری می کنند.

UV-SMC  : این نوع فیلترها علاوه بر مشخصات ذکر شده پوششی دارند که مانع وارد شدن آب در لنزمی شوند و آب را (به صورت قطره ای) متمرکز می کنند. سایه روشن در عکس های واید ندارد و چون فریم آنها بسیار نازک هستند در نهایت هیچ تصحیحی برای آن نیاز ندارید.