<none>

فیلترهای UV/IR

فیلتر های UV/IR کارایی بسیار خاص دارند، از آنجایی که طیف های مرئی و نامرئی همراه با هم وارد لنز می شوند، طیف نامرئی می تواند تاثیر محسوسی روی رنگ های عکس ،لنز و دوربین بگذارند.

اشعه های UV و IRباعث بر هم زدن طول موج های رنگی می شود که این فیلتر تمامی این طیف های نامرئی را Block می کند و رنگ اصلی را وارد لنز می کند.

با این فیلتر شما در هر زاویه ای مطمئن باشید که رنگ عکس کاملا سالم وارد  لنز شما می شود.

مناسب برای عکاسی شب و عکاسی نجوم.