<none>

دوربین WRC-400-REPRO، دوربینی است که بر اساس دوربین‌های سری WRS/WRC کمبو ساخته شده است و برای دست‌یابی به بهترین نتایج در عکاسی بازتولید (REPRO) بهینه شده است.

این دوربین بر روی پایه‌ یا سیستم پایه و نگه‌دارنده‌ی REPRO نصب شده و بدنه‌ی آن ثابت می‌شود. کمبو در این دوربین، امکان حرکات (شیفت) در هر دو قسمت جلو و عقب را در اختیار کاربر قرار داده و در عوض تمامی حرکات تیلت/سوئینگ را حذف کرده است. بدین‌ترتیب، برد لنز و حسگر دیجیتال، کاملا موازی یک‌دیگر قرار گرفته و حداکثر دقت بازتولید را فراهم می‌آورند.

برد لنز این دوربین، می‌تواند به همراه لنزهای رودنشتوک یا اشنایدر، در ترکیب با مبدل فوکوس حلزونی مورد استفاده قرار گیرد و بزرگ‌نمایی‌های مختلفی را فراهم آورد. در واقع حذف ریل و فانوس، دقیق‌ترین سازوکار فوکوس موجود را در اختیار کاربر قرار می‌دهد تا بتواند از تمام دقت لنز و بک دیجیتال بهره ببرد.

در صورت عدم وجود شاتر الکترونیکی در بک دیجیتال، کاربر باید از شاتر کوپال یا شاتر الکترونیکی رودنشتوک استفاده کند. شاتر الکترونیکی رودنشتوک، با استفاده از یک جعبه‌ی کنترل USB کنترل شده و تمامی لرزش‌های موجود در عملکرد دستی را حذف می‌کند.

سیستم WRC مبدل‌های ماکروی متفاوتی را در اختیار شما قرار می‌دهد که بزرگ‌نمایی‌های متفاوتی را امکان‌پذیر می‌کند.

در هنگام استفاده از بک‌های دیجیتال CCD، کمبو پیشنهاد می‌کند از مبدل‌های اتصال سری SLW استفاده شود.